BRUSSEL -- De directie van de gevangenis van Ieper heeft gevraagd om in de instelling controles te laten uitvoeren met een drugshond. De federale politie zal daarvoor binnenkort een drugshond met begeleider ter beschikking stellen.

Dat heeft minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) vandaag in de Kamercommissie Justitie geantwoord op een vraag van Kamerlid Yves Leterme (CD&V).

Onlangs vond in de gevangenis van Ieper een huiszoeking plaats in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat twee cipiers betrokken waren bij drugshandel in de gevangenis. Ze werden aangehouden.

Omdat het om een gerechtelijk onderzoek ging, was de minister van Justitie echter niet van de betrokkenheid van de cipiers op de hoogte, zo antwoordde hij Leterme. (De minister kan namelijk niet tussenkomen in een lopend gerechtelijk onderzoek.) ,,Maar indien de feiten bewezen worden, wil ik toch mijn bijzonder ongenoegen uiten over het feit dat penitentiaire beambten misbruik maken van hun positie om gedetineerden op een dergelijke wijze uit te buiten en hun criminogene verslaving te onderhouden'', aldus de minister.

Volgende week zullen de directeur-generaal van de strafinstellingen, de regionaal directeur en de directeur van de gevangenis van Ieper nagaan welke maatregelen ten aanzien van de twee betrokken cipiers genomen zullen worden.