BRUSSEL - Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft de Belgische verenigingen van gepensioneerden een rol aangeboden in de rapportering over het pensioenstelsel aan de Europese Commissie. Dat meldt zijn kabinet in een mededeling. De minister spoort ook de leden van het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) aan om van de veralgemening van sociale aanvullende pensioenen een prioriteit te maken.

,,De inbreng van de gepensioneerden zelf is essentieel voor de verdere uitbouw van het Belgisch en Europees pensioenbeleid,'' zo benadrukte Vandenbroucke donderdag tijdens een toespraak voor het Raadgevend Comité voor de Pensioensector (RCP). Hij wil daarom dat de Belgische verenigingen van gepensioneerden betrokken worden bij de opmaak van landenrapporten over het pensioenbeleid. België wil namelijk dat elk Europees land in de toekomst regelmatig bericht over de structuur en werking van zijn pensioenstelsel. De Europese Commissie kan deze gegevens dan toetsen aan (nog overeen te komen) Europese doelstellingen.

In zijn toespraak voor het VBO drong Vandenbroucke er op aan werk te maken van de veralgemening van sociale aanvullende pensioenen. Dat zal mogelijk zijn door de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP) die pas ter stemming neergelegd is in het parlement, aldus de minister.

De minister ging onder meer ook in op de kritiek dat volgens het WAP een aanvullend pensioen pas opgenomen kan worden vanaf 60 jaar, terwijl aanvullende pensioenen meer en meer gebruikt worden om een vervroegde uittreding te financieren. Om de overgang vlotter te laten verlopen is nu een overgangsperiode voorzien tot 31 december 2009.