BRUSSEL - Er komen snellere procedures voor het intrekken of schorsen van vergunningen voor reisbureaus. Afgeleverde vergunningen zullen ook strenger worden gecontroleerd. Dat staat in een ontwerpdecreet dat de Vlaamse regering vandaag definitief heeft goedgekeurd en naar het Vlaams Parlement stuurt.

Doel van het decreet is sneller in te spelen op wanpraktijken in de sector.