BRUSSEL -- Bedrijven moeten hun belastingaangifte ten laatste op 12 september 2003 binnensturen. Dat meldt het ministerie van Financiën. Het uitstel heeft onder meer te maken met het sociaal conflict bij De Post.

De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) meldt dat, rekening houdend met het aan de gang zijnde sociaal conflict bij De Post en het verzenden van de aangiften in de vennootschapsbelasting over het aanslagjaar 2003 tijdens het begin van de vakantieperiode, de uiterste datum van terugzending van deze aangiften, die was vastgesteld op 29 augustus, wordt verschoven naar 12 september.