BRUSSEL - Na Agalev en de Bond Beter Leefmilieu kant ook de Volksunie zich tegen het plan van de minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) om bouwmisdrijven na vijf jaar te laten verjaren. "Er breken goede tijden aan voor illegale bouwers in natuur- en bosgebied", aldus VU-voorzitter Geert Bourgeois.
Bourgeois schaart zich achter het protest dat de BBL gisteren liet horen. "Het volstaat om het illegaal bouwwerk vijf jaar verborgen te houden om vrijuit te gaan. Het voorstel werkt ook bedrog in de hand: het zal goed uitkomen dat een burgemeester geen proces verbaal laat opmaken", meent de VU-voorzitter.

Bourgeois vindt ook dat de Vlaamse regering en het Vlaams parlement op hun strepen moeten staan. "Ruimtelijke ordening is een Vlaamse bevoegdheid. Vlaanderen is dus bevoegd om de verjaringsregels te bepalen. In alle geval bestaat er geen twijfel over dat Vlaanderen de volle materiële strafrechtelijke bevoegdheid heeft", luidt het.

Anderzijds pleit de VU wel voor een menselijke oplossing voor scheefgegroeide situaties uit het verleden. In bepaalde gevallen moet een uitdovingsbeleid mogelijk zijn, vindt Bourgeois.

De VU-voorzitter heeft tot slot nog bedenkingen bij de houding van zijn Vlaamse coalitiepartners, die het federale regeerakkoord hebben goedgekeurd. Daarin staat dat een verjaringstermijn voor de uitvoerbaarheid van rechterlijke uitspraken onderzocht wordt. Hij vraagt zich dan ook af of zij het wetsontwerp van Verwilghen zullen goedkeuren.