BRUSSEL -- De onderhandelaars voor een nieuwe regering hebben vandaag de begrotingscontrole voor 2003 voorbereid. Een werkgroep nu conclusies op, en op basis daarvan wordt het dossier woensdag opnieuw besproken. Formateur Guy Verhofstadt benadrukt dat het bedoeling blijft een ernstige begrotingscontrole te houden.

Om de begroting in evenwicht te houden, werken de specialisten van de vier partijen een aantal acties uit. Zo worden alle primaire uitgaven herbekeken in bilaterale onderhandelingen onder leiding van begrotingsminister Johan Vande Lanotte. Ook de rente-uitgaven worden onder de loupe genomen in het licht van de minderuitgaven, die worden verwacht de daling van de rente. Inzake de fiscale ontvangsten blijken de resultaten van de eerste vier maanden van het jaar overeen te komen met de schattingen, maar de ontvangsten moeten toch herberekend worden in het licht van de groeivertraging.

Tenslotte zijn nieuwe onderhandelingen met de gemeenschappen en gewesten nodig om er zeker van te zijn dat zij de overschotten die ze zouden moeten halen ook daadwerkelijk zullen realiseren zodat de begroting in evenwicht kan worden afgesloten.

Formateur Verhofstadt zei nog dat eventueel andere maatregelen kunnen onderzocht worden zoals de overname van de schuld van de NMBS. Dat is volgens hem nodig om de spoorwegmaatschappij zuurstof te geven. De schuldovername zal evenwel voornamelijk in 2004 gebeuren, voegde hij er nog aan toe.

Pinkstermaandag en dinsdag worden de coalitiegesprekken voortgezet. Dan liggen de hoofdstukken over de multiculturele samenleving, de criminaliteit en het beter bestuur en efficiënter gerecht op tafel.