STRAATSBURG -- België heeft vandaag de Europese anti-dopingconventie bekrachtigd, dat heeft de Raad van Europa in een communiqué bekend gemaakt. De conventie werd al op 16 november 1989 ondertekend, maar was tot op heden nog niet geratificeerd door de Belgische overheid.

De conventie is het eerste en enige internationaal juridisch instrument op het vlak van doping. In België wordt de tekst nu van kracht vanaf 1 januari 2002.

België is één van de laatste Europese landen die de conventie bekrachtigt. Oekraïne ging gisteren over tot ratificatie. België verbindt er zich toe -- onder andere -- nationale maatregelen uit te werken in de strijd tegen doping.

De Belgische overheid moet maatregelen treffen die de beschikbaarheid van dopingproducten moeten terugdringen. België moet ook gaan samenwerken met nationale sportorganisaties om de strijd tegen doping op te voeren en te financieren. Er moeten regelmatig controles uitgevoerd worden, zowel in als buiten competitie en over de landsgrenzen heen.

Aan de conventie is ook een lijst gekoppeld met daarop de verschillende verboden methodes en producten. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt.