BRUSSEL -- De Vlaamse regering heeft vandaag een ontwerpdecreet goedgekeurd dat het tarief van het kijk- en luistergeld op nul brengt. Ze keurde ook het ontwerpdecreet op de verlaging van de registratierechten opnieuw goed nadat het werd aangepast aan opmerkingen van het federale ministerie van financiën.

Beide decreten voeren eerdere beslissingen inzake lastenverlagingen uit en gaan voor advies naar de Raad van State.


Chili
De Vlaamse regering besliste voorts ondermeer dat Chili niet meer wordt beschouwd als partnerland op het vlak van ontwikkelingssamenwerking omdat het land er sociaal en economisch goed op is vooruitgegaan en de welvaart is gestegen.


Hogeschoolnetwerken
De Vlaamse regering besliste ook een subsidie van 100 miljoen (zo'n 2,5 miljoen euro) te geven aan de hogescholen voor de opwaardering van hun elektronische netwerkinfrastructuur. Het is de bedoeling dat de 24 hogescholen aangesloten geraken op Belnet, het elektronische onderzoeksnetwerk dat door de federale overheid wordt beheerd, en op die manier aansluiting vinden bij het internationale onderzoeksgebeuren.