BRUSSEL - België verzuimt om een nationaal actieplan op te stellen ter bestrijding van kinderhandel en seksuele uitbuiting van kinderen. Dat stellen de CVP-parlementsleden Sabine de Béthune en Trees Merckx.
Beiden deden vanmorgen op een persconferentie enkele voorstellen rond kinderrechten. de Béthune wil kinderen vanaf 7 jaar spreekrecht toekennen in alle burgerrechtelijke procedures die hen aanbelangen. Daaraan gekoppeld pleit Merckx voor kinderombudsdiensten.
Sabine de Béthune (senator) en Trees Merckx (Vlaams parlementslid) vinden het ,,schandalig'' dat ons land geen werk maakt van een actieplan. Op het eerste wereldcongres tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in '96 werd beslist dat daar ten laatste dit jaar werk van moet gemaakt worden. Een jaar voor de volgende conferentie is België het enige Europese land zonder nationaal actieplan.

Er is nood aan een coherent kinderrechtenbeleid, ook op federaal vlak, aldus de Béthune. De algemene beleidsprioriteiten zouden in een kinderrechtennota moeten gegoten worden, er moet meer geld worden uitgetrokken (momenteel gaat slechts 0,03 pct van de federale begroting naar beleidsinitiatieven voor kinderen) en op federaal vlak moet voor wetsontwerpen een kindeffectenrapport worden ingevoerd.

De Béthune wil dat kinderen recht hebben op een stem in het justitiële apparaat. Ze werkte een wetsvoorstel uit dat het hoorrecht van kinderen, zoals ingeschreven in het gerechtelijk wetboek en de wet op de jeugdbescherming, omzet in een spreekrecht voor juridische procedures die het kind aanbelangen. Vanaf hun 7de kunnen kinderen al behoorlijk hun mening weergeven. Daarom wil de Béthune, die zich heeft gebaseerd op werk van deskundigen en Nederlands voorbeeld, dat ze vanaf die leeftijd verplicht worden opgeroepen door de rechter. Zo krijgen ze bij echtscheidingen, conflicten, enz... spreekrecht.

Trees Merckx stelt vast dat het Vlaams kinderrechtencommissariaat veel vragen en klachten krijgt, maar dat de kinderen niet kunnen worden doorverwezen naar een instantie die hen begeleidt. Daarom wil ze dat er per gerechtelijk arrondissement een kinderombudsdienst wordt opgericht.