ANTWERPEN -- Het Antwerps schepencollege zal de koning vragen om de voormalige Antwerpse burgemeester Leona Detiège (SP.A) de titel van ereburgemeester toe te kennen. Daarmee wil het stadsbestuur naar eigen zeggen zijn dank uiten voor het werk dat Detiège geleverd heeft.
Leona Detiège was burgemeester van Antwerpen van 1995 tot dit jaar. Ze nam ontslag na de politieke crisis die de stad in het voorjaar trof. Op 9 juli droeg ze de fakkel over aan haar partijgenoot Patrick Janssens.

Om in aanmerking te komen voor de titel van ereburgemeester moet men minstens tien jaar burgemeester zijn geweest. Zes jaar burgemeesterschap kan ook volstaan, als de kandidaat ook schepen geweest is of 12 jaar gemeenteraadslid is geweest.

Detiège was schepen van 1977 tot 1983 en acht jaar burgemeester en voldoet dus aan de eisen. Ze mag de titel niet voeren zolang ze in de gemeenteraad zetelt.