BRUSSEL -- Verbruikersorganisatie Test-Aankoop vindt dat het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) bedrijven teveel vrijheid geeft met het principe van zelfcontrole. Test-Aankoop is van oordeel dat de recente voedselschandalen aantonen dat zelfregulering niet volstaat en pleit voor strengere maatregelen.

,,Is het niet vanzelfsprekend dat elke fabrikant, verwerker of verdeler optimale productieomstandigheden en onberispelijke kwaliteit van zijn voedingsproducten garandeert?'', aldus de Verbruikersunie in een mededeling. ,,Wat de consument van de verantwoordelijke instanties en dus van het FAVV verwacht, is dat het agentschap zijn basisfuncties naar behoren uitvoert''.

Preventiemaatregelen

Voor Test-Aankoop dienen onaangekondigde controles ondersteund te worden door strenge preventiemaatregelen en door onderzoek naar de oorzaken van de inbreuken. Voorts vindt de Verbruikersunie dat er duidelijke communicatie moet zijn vanwege de overheid, gezondheid moet primeren op economische belangen, de voedselketen totaal doorzichtig dient te worden en er een strenge en snelle bestraffing moet komen van fraudeurs.

,,Het soort onthullingen waarmee de consument de laatste tijd bestookt wordt, zal diegenen die daarin een bewijs van een efficiëntere controle zien, wellicht geruststellen. Recente studieresultaten van Test-Aankoop wijzen er echter op dat wat we nu te weten komen, slechts het topje van de ijsberg is'', luidt het. ,,De mogelijkheden tot bedrog worden gesofisticeerder. Om ze te kunnen detecteren dienen ook de opsporingsmethodes steeds spitsvondiger te worden''.

Europese voedselautoriteit

De voedingsmiddelenindustrie ontsnapt uiteraard niet aan de mondialisering, zegt Test-Aankoop voorts. ,,Acties op internationaal niveau hebben zich tot nu toe ontoereikend bewezen. Ze hebben het nadeel geïsoleerd te gebeuren, en worden meestal over de hoofden van de nationale overheden heen beslist. De noodzaak aan een sterke en efficiënte Europese voedsel-autoriteit dringt zich steeds meer op''.