BRUSSEL -- De ministerraad heeft vandaag een ontwerp koninklijk besluit goedgekeurd dat de dobli-spiegel (dode- of blindehoekspiegel) verplicht maakt voor alle nieuwe vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. De regering wacht dus niet op een Europese verplichting, zei premier Guy Verhofstadt vandaag.

Minister van mobiliteit Isabelle Durant verklaarde dat de Europese commissie beslist heeft de betreffende richtlijn te veranderen. Durant had gehoopt dat dit nog onder het Belgisch voorzitterschap zou gebeuren, maar dat is dus niet gelukt. Daarom besliste België nu reeds maatregelen te nemen. 15 doden per jaar als gevolg van de dode hoek bij vrachtwagens, is voor Durant veel te veel om nog langer te wachten.

Het koninklijk besluit voorziet dat elke nieuwe vrachtwagen van meer dan 3,5 ton uitgerust wordt met systemen die het gezichtsveld van deze voertuigen vergroten. Het gaat om een 1.600 vrachtwagens per jaar.

Op 26 oktober besliste de regering reeds om alle vrachtwagens van de federale overheidsdiensten stapsgewijs met een dobli-spiegel uit te rusten en firma's die in het kader van een overheidsopdrachten voor de federale overheid werken te verplichten hun vrachtwagens met dobli-spiegels uit te rusten. Vanaf 2002 komen er ook premies voor firma's die hun oude vrachtwagens uitrusten met anti-dodehoeksystemen.