BRUSSEL -- Zes Vlaamse drinkwaterbedrijven willen op termijn komen tot een eenvormige tariefstructuur, zodat de waterfactuur er voor iedere Vlaming hetzelfde uitziet. Vanaf 1 februari 2002 geven de maatschappijen hun klanten bovendien een aantal garanties voor aansluitingen of bij onderbrekingen van de watertoevoer.

Zes drinkwaterbedrijven sloten vorig jaar een samenwerkingsverband onder de naam Aquaccord. Het gaat om de Antwerpse Waterwerken (AWW), het Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven (ISWa), de Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA), de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA), de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW) en de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW).

Samen zorgen de maatschappijen voor zowat 95 á 97 procent van de drinkwatervoorziening in Vlaanderen.

,,De zes bedrijven garanderen de klanten vanaf 1 februari onder meer een aansluiting op het bestaand waterdistributienet binnen 15 werkdagen,'' zo legt voorzitter Daniel Termont (TMVW) uit. Bij een defect op de huisaansluiting wordt de klant binnen de twee uren uit de problemen geholpen.

Als een onvoorziene onderbreking langer duurt dan een etmaal, dan garanderen de maatschappijen dat ze drinkwater op een alternatieve manier ter beschikking stellen. Vragen en klachten worden binnen tien werkdagen behandeld.

Als de bedrijven hun afspraken niet nakomen, betalen ze de klant een boete van 25 euro (1000 frank).

Op termijn willen de verschillende maatschappijen hun klanten een eenvormige tariefstructuur aanbieden. Dat wil niet zeggen dat het tarief van het water overal hetzelfde zal zijn, wel dat voor iedere Vlaming duidelijk moet zijn uit welke parameters de prijs is samengesteld. ,,Een eenvormig tarief voor alle Vlamingen is op korte termijn niet realiseerbaar,'' zegt Christian Leysen (AWW), ,,daarvoor zijn de verschillen tussen de maatschappijen te groot.''

  • Meer informatie is te vinden op www.aquaccord.be.