BRUSSEL - Het overlegcomité heeft het licht op groen gezet voor het investeringsplan 2004-2007 voor de NMBS. In die periode kan de spoorwegmaatschappij 3,775 miljard euro investeren. De ontsluiting van de luchthaven van Zaventem richting Antwerpen en Brussel kan via prefinanciering door BIAC in 2010 in plaats van 2014 gerealiseerd worden. De prefinanciering door Vlaanderen zorgt ervoor dat de Liefkenshoektunnel in 2009 klaar kan zijn, kondigde minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte aan. De NMBS kan ook 110 bijkomende dubbeldektreinen bestellen.
Door de techniek van de prefinanciering kunnen een aantal belangrijke investeringsprojecten vervroegd uitgevoerd worden. De prefinancierder betaalt daarbij de intresten van de leningen voor de periode dat de werken vervroegd werden.

Het diabolo-project zorgt voor een betere ontsluiting van de luchthaven van Zaventem richting Brussel en Antwerpen. Voor luchthavenuitbater BIAC is dit een erg belangrijk project om de aantrekkelijkheid van Zaventem te verhogen. De prefinanciering bedraagt in totaal 106 miljoen euro, gespreid over de vier jaren, en maakt dat de ontsluiting in 2010 een feit is. Dat is vier jaar eerder dan voorzien in het oorspronkelijk investeringsplan.

Het Vlaams gewest trekt in totaal 416,7 miljoen uit voor de prefinanciering van de Liefkenshoektunnel (375,8 miljoen), die gezien wordt als een adequaat alternatief voor de tweede toegang tot de haven van Antwerpen, en van de verbetering van de spoorinfrastructuur in en rond de haven van Zeebrugge (40,9 miljoen). De werken kunnen daardoor in 2009 in plaats van 2014 afgerond worden.

Het Waals gewest onderzoekt het nut van de prefinanciering voor een aantal projecten zoals de verbetering van de as Brussel-Luxemburg, de modernisering van lijn 130 Namen-Charleroi en de haalbaarheidsstudie voor een nieuwe Waalse as. Ook het Brussels gewest zal de aansluiting van de containerterminals van de haven van Brussel voor 5 miljoen prefinancieren.

Van de 3,775 miljard euro die de NMBS in de periode 2004-2007 investeert gaat 1 miljard naar het onderhoud, 195 miljoen naar de veiligheid en 224 miljoen naar het onthaal van de reizigers. 1,185 miljard is bestemd voor de uitbreidingsinvesteringen.

Om de HST tegen 2007 klaar te hebben, wordt 563 miljoen geïnvesteerd. Voor het GEN, het gewestelijk expressnet rond Brussel, is 601 miljoen euro voorzien.