LEUVEN -- De rectoren van de K.U.Leuven en K.U.Brussel hebben vandaag een akkoord ondertekend om op administratief vlak nauw te gaan samenwerken, meer bepaald inzake informatica-technische ondersteuning, personeels-, financiële en bouwtechnische aangelegenheden, logistiek en telefonie.

De convenant rond administratieve samenwerking is het gevolg van een akkoord dat beide instellingen al in 1994 afsloten en dat de basis legde voor samenwerking op vlak van onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en administratieve domeinen.

Bedoeling is door de geboden schaalvoordelen personeel en financiële middelen efficiënter te kunnen inzetten.