BRUSSEL -- De Belgische non-ferrogroep Umicore heeft een positief halfjaar achter de rug. De bedrijfswinst steeg licht, van 48,7 miljoen euro in 2002 tot 49,4 miljoen euro dit jaar. Dat was beter dan de markt had verwacht. Ook het nettoresultaat lag met 27,9 miljoen euro boven de prestaties van vorig jaar. De verkopen boerden dan weer achteruit: van 1,66 miljard euro tot 1,48 miljard euro in 2003.
,,Het voorbije halfjaar was één van de meest intense en actieve periodes in de geschiedenis van het bedrijf'', stelde gedelegeerd bestuurder Thomas Leysen vandaag bij de voorstelling van het halfjaarresultaat. Hij verwees naar de overname van PMG, de grootste ooit voor Umicore. Als gevolg van die overname, die vanaf augustus in de boeken zal worden opgenomen, ziet Umicore zijn omzet meer dan verdubbelen, het personeelsbestand met 40 procent toenemen en het aantal patenten verdrievoudigen. De integratie in de groep Umicore verloopt vlot, aldus Leysen.

De overname van PMG zal al een positieve impact hebben op het resultaat in de tweede jaarhelft. Umicore verwacht voor het volledige boekjaar een bedrijfswinst tussen de 125 en 130 miljoen euro, tegen 98,7 miljoen in 2002. Synergieën met PMG leveren een besparing van 60 miljoen euro op.

Minpunt in het halfjaarresultaat van Umicore is de negatieve cashflow en een toename van de schuld. De groep gaat daarom in het vierde kwartaal extra kapitaal ophalen via een aandelenuitgifte. Umicore verwacht tussen de 125 en 150 miljoen euro op te halen.