NAMEN -- Het personeel van de strafinrichting in Andenne heeft tijdens een algemene vergadering vanmiddag beslist de staking, die sinds vanmorgen 6 uur aan de gang is, voort te zetten. Met deze actie wil het personeel zijn eis voor meer personeel en meer veiligheidswaarborgen kracht bijzetten.

Het personeel van de gevangenis stemde met 86 procent van de stemmen tegen het stopzetten van de staking, ondanks de intentie van minister van Justitie Laurette Onkelinx om de regularisatie van het penitentiair personeel aan te brengen op de ministerraad. Volgens de vakbonden zijn concrete politieke maatregelen nodig om de 200 penitentiaire beambten in Andenne terug aan het werk te krijgen. Morgen gaat het personeel opnieuw rond de tafel zitten om de bevindingen van de ministerraad te bespreken.

In de gevangenis van Andenne werken momenteel 246 personeelsleden op een theoretisch aantal van 265 personen. Enkel het kaderpersoneel, de informatici en de penitentiaire assistenten zijn nog aan het werk. Al het overige personeel staakt.

Directe aanleiding voor de stakingsactie was de recente ontdekking van twee pakjes met explosieven onder de binnenplaats van de gevangenis. Dat toonde volgens het vakbondsfront aan dat de veiligheid binnen de gevangenis meer en meer in het gedrang komt en dat directie en overheid amper of niet reageren.