BRUSSEL -- De minister van Justitie, Marc Verwilghen, vraagt de Antwerpse procureur-generaal om na te gaan of geen onderzoek moet worden opgestart rond de bijeenkomst vorig weekend in Berchem van het Sint-Maartensfonds. Dat heeft hij vandaag tijdens het vragenuurtje in de Kamer geantwoord op een vraag van Fauzaya Talhaoui (Agalev).

Talhaoui vraagt of een gerechtelijk onderzoek naar de bijeenkomst niet nodig is. Want het VMO, één van de aanwezige organisaties, is bij wet verboden. Het gaat immers om een privé-militie, redeneert het groene parlementslid. Ze vraagt de minister zijn positief injunctierecht te gebruiken.

Nog geen onderzoek

Volgens Verwilghen heeft het Antwerpse parket nog geen informatieonderzoek opgestart omdat het volgens het parket om een privé-vergadering gaat. Toch wil de minister verder gaan. Hij vraagt de Antwerpse procureur-generaal Deckers om na te gaan of een onderzoek moet worden opgestart.

Ze moet ook uitzoeken of op de bijeenkomst meer dan alleen maar leden van het Sint-Maartensfonds aanwezig waren. Indien ook niet-leden de vergadering bijwoonden, gaat het niet meer om een privé-bijeenkomst.

Volgens Verwilghen was de Staatsveiligheid op de hoogte van de bijeenkomst. Die volgt alle extremistische organisaties.