BRUSSEL - De CD&V-fractie in het Vlaams Parlement vraagt het ontslag van minister van Huisvesting Jaak Gabriels (VLD). Gabriëls heeft de procedure niet gevolgd bij de aanstelling van een speciaal adviseur bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), aldus de partij.
Het kabinet-Gabriels heeft ook een eenmalige vergoeding van 10.000 euro gegeven aan de voorzitter van de raad van bestuur van de VHM. Dat is in strijd met de Vlaamse regelgeving, aldus CD&V'ers Eric Van Rompuy, Carl Decaluwé en Veerle Heeren.

De fractie vraagt ook het ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur van de VHM, Bob De Ridder, omdat die zou hebben aangezet tot ,,valsheid in geschrifte'' door de raad van bestuur te vragen de aanstelling van de speciaal adviseur retro-actief te regulariseren.