GENT -- Van alle Gentse werkzoekenden die via het PWA-systeem kunnen bijklussen zonder hun stempelgeld te verliezen, zijn er vandaag amper 5 procent die daadwerkelijk naar het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap stappen. Ook bij de gebruikers is het systeem geen succes, zo blijkt na vier jaar werking.

Gent is altijd sceptisch geweest over het PWA-systeem. Dat uitte zich onder meer in de late opstartdatum: het systeem ontstond in 1994, maar de eerste PWA-activiteiten in Gent kwamen pas van de grond in mei 1999.

Vandaag klussen er in Gent maandelijks slechts 250 werkzoekenden bij. Dat zijn voor tweederde vrouwen en meer dan 40 procent van de PWA'ers is ouder dan 45 jaar.

,,Niet alleen zijn de toelatingsvoorwaarden voor die leeftijdscategorie soepeler'', verklaart schepen van Sociale Zaken Martine De Regge (SP.A), ,,veel oudere werkzoekenden zien PWA als landingsbaan''.

Het aantal ingeschreven gebruikers van het PWA schommelt op dit moment rond de 700, goed tien procent minder dan anderhalf jaar geleden. Door het gebrek aan interesse kunnen wel meer aanvragers op hun wenken bediend worden: de 'bedieningsgraad' is gestegen van 70 procent de voorbije jaren tot 90 procent vandaag.

Maar de Stad heeft haar redenen om het PWA-systeem te ontmoedigen. Gent hoopt dat werkzoekenden eerder terechtkomen in het reguliere arbeidscircuit in plaats van werkloos te blijven en bij te klussen. Anderzijds wil het PWA van Gent ook geen oneerlijke concurrentie zijn voor vzw's, kmo's of zelfstandigen die dezelfde diensten aanbieden. ,,Als er een alternatief bestaat op de gewone arbeidsmarkt, wordt daarnaar verwezen'', luidt het. Dat is vaak het geval bij kinderopvang, tuinonderhoud, personenzorg, schilderwerken. Daardoor blijven de PWA-klussen in Gent voor 90 procent beperkt tot poets- en ander huishoudelijk werk.

Volgens schepen De Regge schakelen de gebruikers voor bijvoorbeeld administratieve jobs (briefwisseling) of kinder- en bejaardenoppas overigens liever ,,professionals'' in of mensen met wie ze een vertrouwensband hebben.

De werkzoekenden die toch voor PWA-werk kiezen, stromen amper door naar de gewone arbeidsmarkt. Gezinshoofden en alleenstaanden zijn immers beter af met stempelgeld en een PWA-klus dan met een laaggeschoolde job, aldus Regge. Bovendien zit de economie in een dip en zijn veel PWA'ers, met name 50-plussers, sowieso al niet gegeerd bij de werkgevers.