BRUSSEL -- Federaal procureur Bernard Michel heeft voor de correctionele rechtbank in het eerste deel van zijn requisitoir de rol benadrukt die Tarek Maaroufi en Amor Sliti hebben gespeeld in het islamfundamentalisme in België. Ook legde de procureur de -volgens het federaal parket duidelijke- banden bloot tussen de 12 betichten in het 'dossier van commandant Massoud', het dossier rond de rekrutering van moslimstrijders.
Het grootste wapenfeit van deze bende was volgens federaal procureur Bernard Michel de voorbereiding van de zelfmoordaanslag op 9 september 2001 op de leider van de noordelijke alliantie in Afghanistan, Ahmed Shah Massoud, door twee Tunesiërs die zich voor journalist uitgaven. De twee daders hadden eerder in België verbleven.

Volgens de openbare aanklager wisten de betichten evenwel niet dat hun netwerk heeft gediend om Massoud om het leven te brengen. Toch stelt de federale procureur zich daaromtrent vragen bij één element in het dossier: de echtgenote van één van de moordenaars van Massoud moest, toen ze naar Afghanistan reisde, een multimeter meenemen. Dat toestel is later gebruikt om de ontsteking van de bom te regelen die in een batterijlader in de riem van één van de moordenaars was verborgen.

Voorts wees de procureur er donderdag op dat het hele onderzoek en de zittingen totnogtoe werden getekend door druk en bedreigingen tegen wie durfde te praten. Dat wijst volgens de aanklager duidelijk naar een netwerk met een gemeenschappelijk doel : mensen rekruteren om in Afghanistan een militaire opleiding te volgen.

Twee betichten speelden volgens de federale procureur een hoofdrol: Tarek Maaroufi en Amor Sliti. ,,Door hun uitstraling vormden ze als het ware de ruggengraat van het islamfuntamentalisme in België'', vatte Bernard Michel samen. Hij citeerde daarbij Nizar Trabelsi, die contacten had met islamisten in de hele wereld en door Tarek Maaroufi werd omschreven als ,,een echt telefoonboek''. Maaroufi zelf praat volgens de aanklager alleen wanneer hij met onweerlegbare bewijzen wordt geconfronteerd. Zo wees Bernard Michel erop dat iedereen Maaroufi contacteerde voor valse papieren en dat Maaroufi ook de mentor was van Amor Sliti die hij in 1996 ontmoette.

Amor Sliti, die vijf keer naar Afghanistan reisde, is volgens de federale procureur een soort ,,directeur operatie'' of ,,all-inclusive reisbureau voor Afghanistan''. Zo zorgde hij voor vliegtuigtickets en valse paspoorten.

Morgen zet federaal procureur Bernard Michel zijn requisitoir voort over de voorbereidingen van de aanslag die Nizar Trabelsi heeft opgebiecht. Daarna zal hij vorderen over de straffen.