BRUSSEL - De Brusselse Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) zijn opnieuw in het bezit van een tussen 1951 en 1968 zoekgeraakt schilderij. Het gaat om een in 1868 door Louis Gallait geschilderd portretje van generaal Lamoricière.

Het paneeltje was sedert 1934 in tijdelijke bruikleen gegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ter versiering van een kantoor. Na 1968 werd het in de inventariscatalogus vermeld als ,,vermoedelijk verloren of vernietigd''.

Het werk dook recent op in een Antwerps veilinghuis waar het zou verkocht worden. De KMSK verwittigde het Art Research Team van de federale politie die het werk in extremis kon redden. Volgens het jongste nummer van het driemaandelijkse tijdschrift van de KMSK was het etiket op de keerzijde van het schilderij ,,op strategische plaatsen afgekrabd''.