BRUSSEL - De bespreking van de nieuwe kieswet, die deze namiddag in de senaatscommissie Binnenlandse Aangelegenheden had moeten plaatsvinden, is uitgesteld. Dat gebeurde omdat er geen minister aanwezig was. Commissievoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) wachtte tot 16.15 uur en hief toen de zitting op.
Normaal gezien had minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne of vice-premier Johan Vande Lanotte de inleidende uiteenzetting moeten geven. Toen die niet beschikbaar waren, wilde men minister Rik Daems sturen, maar daar wilde Lizin niet van weten.

VLD-fractieleidster Jeannine Leduc ziet hierin een manoeuvre van de PS-fractie die de bespreking zou willen vertragen. Er waren immers voldoende kabinetsmedewerkers om de behandeling van de tekst te kunnen aanvatten. Ze kondigde aan dat ze op de vergadering van het bureau van de Senaat zou aandringen dat de bespreking zeker volgende week zou starten.

Ook haar SP.A-collega Myriam Vanlerberghe zei niet te begrijpen waarom men de bespreking van het ontwerp nieuwe kieswet wil vertragen.