BRUSSEL - Vanaf 1 september zal het federaal agentschap voor nucleaire controle (AFNC) volledig operationeel zijn. Dat deelde het kabinet van minister van binnenlandse zaken Antoine Duquesne vandaag mee.

Na de ramp in Tsjernobyl in '86 werd voorgesteld dat alle diensten die betrokken zijn bij de controle op de nucleaire sector zouden verenigd worden in één orgaan. In 1994 zette de Kamer het licht op groen voor de oprichting van het AFNC. Pas op 20 juli 2001 werden de koninklijke besluiten genomen die een autonome werking van het agentschap mogelijk maken.

Het agentschap groepeert de dienst voor de veiligheid van de nucleaire installaties en de dienst ter bescherming tegen ioniserende stralingen. Daar zijn zowat 80 personen aan verbonden, onder wie een 20-tal nucleaire inspecteurs die donderdag de eed hebben afgelegd.

Het agentschap zal instaan voor de behandeling van alle aanvraagdossiers met betrekking tot inrichtingen met ioniserende stralingen. Dat gaat van kerncentrales tot radiografietoestellen die in de tandheelkunde worden gebruikt, aldus het kabinet-Duquesne.

Voorts wordt het agentschap belast met de aanvragen tot invoer, vervoer en distributie van radioactieve stoffen. Ook zal het agentschap tussenkomen bij het transport van nucleair afval uit de Franse opwerkingsfabriek in La Hague. Ook zal het agentschap aanvragen tot goedkeuring behandelen van mensen die tussenkomen zoals geneesheren, fysici, deskundigen, enz...

Het agentschap zal ook instaan voor het beheer en de exploitatie van het automatisch meetnetwerk Telerad. De doeltreffendheid van dat systeem werd meermaals ter discussie gesteld. Duquesne heeft een audit gevraagd en zou eerlang een protocol tussen de federale staat en het agentschap ondertekenen dat de prestaties van Telerad moet waarborgen.

Het AFNC krijgt ook een informatie-opdracht voor het publiek. Zo is er al een pilootproject opgezet met een lokale antenne in de zone Mol-Dessel-Geel.