BRUSSEL - Het verzet tegen het initiatief van de VVI om patiënten die zich op de spoedafdeling melden een vergoeding van 25 euro te laten betalen groeit. Na de Socialistische Mutualiteiten en de urgentie-artsen, gaan nu ook de Christelijke Mutualiteiten (CM) niet akkoord. De maatregel is onwettelijk volgens de CM, die haar leden daarom oproept de bijdrage niet te betalen. Desnoods wil de CM zijn leden verdedigen voor de rechtbank.

De CM meldt dat ze ,,niet ongevoelig'' is voor de financiële motieven van de ziekenhuizen, ,,maar wenst in dit verband het initiatief van de minister van Sociale Zaken af te wachten. De minister denkt eerder aan een beperkte bijdrage voor patiënten die zonder verwijzing van hun huisarts naar de spoedgevallendienst stappen.''

Toch willen de Christelijke Mutualiteiten minister Vandenbroucke wijzen op zijn verantwoordelijkheid in het dossier. De oorzaak van het initiatief van de VVI is volgens de CM ,,de manifeste onderfinanciering van de ziekenhuizen''.