BRUSSEL -- Het jongste jaarverslag van de algemene administratie van de belastingen ,,beantwoordt in zijn huidige voorstelling onvoldoende aan de verwachtingen'', oordeelt het Rekenhof. Het verslag zou volgens het Rekenhof moeten worden ,,herzien''.

De belastingadministratie maakt jaarlijks een verslag van haar activiteiten aan de Kamer van volksvertegenwoordigers over. Zo kunnen de Kamerleden nagaan of de administratie goed werkt. De administratie moet ,,een hoge graad van invordering van de fiscale ontvangsten en een integrale en eenvormige toepassing van de wetgeving verzekeren'', aldus het Rekenhof donderdag in een mededeling.

Over het jongste jaarverslag van de belastingadministratie zegt het Rekenhof onder meer dat ,,enkel gegevens moeten worden opgenomen die werkelijk pertinent zijn om de activiteiten van de fiscale besturen en geïnde ontvangsten te kunnen beoordelen. Bovendien moeten werkelijke indicatoren van de doeltreffendheid en zuinigheid van de activiteiten worden vermeld (...) Er zou ook informatie moeten worden verstrekt over het rendement van recente fiscale maatregelen''.

Het jaarverslag zou volgens het Rekenhof ook ,,verscheidene maanden vroeger moeten worden gepubliceerd''. Het hof heeft zijn commentaar bij het verslag naar de Kamer gestuurd.