BRUSSEL - Het Vlaams ABVV heeft twijfels bij het budgettair plaatje van de Vlaamse regering. Een aantal dringende noden krijgt onvoldoende antwoord. De socialistische vakbond is wel tevreden over de grote aandacht die minister-president Bart Somers in zijn Septemberverklaring geeft aan het sociaal-economische.

,,Het budgettaire plaatje is voor ons nog verre van duidelijk'', laat het ABVV weten. We hebben twijfels bij de vooropgestelde inkomsten, zoals de opnieuw aangekondigde verkoop van een deel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Voor de ontoereikende enveloppefinanciering van de hogescholen is er geen oplossing. Het ABVV vreest voorts dat de enveloppe voor het Vlaams werkgelegenheidsoverleg veel te nauw bemeten is.

In de resterende maanden van de legislatuur is het belangrijk om zaken af te werken. Het ABVV verwijst in dat verband naar de achterstand bij de bouw van sociale (huur)woningen.

Nieuwe vormen van publiek-private samenwerking (pps) mogen geen afbreuk doen aan de basisdienstverlening die de overheid moet verzekeren.

Positief is het Vlaams ABVV over de aandacht die in de verklaring gaat naar het belang van samenwerking (universiteit, havens...), naar mobiliteit en infrastructuur, naar het belang van diversiteit in de samenleving. Vooral de grote aandacht voor het sociaal-economische, onder meer in het kader van het werkgelegenheidsoverleg en de aangekondigde ondernemerschapsconferentie, kan de vakbond bekoren.