BRUSSEL -- Het federale parket - dat zich vanaf 1 januari 2001 buigt over dossiers rond grensoverschrijdende zware criminaliteit - krijgt één federale procureur en 18 federale magistraten. De meerderheidspartijen en minister van Justitie Marc Verwilghen raakten het daar over eens. Dat schrijft de Financieel Economische Tijd vandaag. Het kabinet van justitie bevestigde het nieuws.
De oprichting van het federaal parket is een uitvloeisel van het Octopusakkoord, dat de partijen van de vorige regering, de liberalen en de VU na de ontsnapping van Marc Dutroux medio 1998 afsloten. Het akkoord hervormde politie en justitie. Het federaal parket vormt een onderdeel van het pakket maatregelen inzake justitie.

Bedoeling van dat parket is de zware misdaad aan te pakken die de grenzen van de bestaande rechtsgebieden overschrijden. Momenteel coördineren de nationale magistraten belangrijke dossiers, maar zij kunnen niet zelf vervolgen. Het federaal parket wel. De nationale magistraten gaan trouwens op in dat parket.

De meerderheidspartijen en de minister van Justitie raakten het gisteren eens over de concrete uitwerking van het dossier. Die zal de vorm aannemen van een wetsvoorstel, zoals de andere hervormingen uit het Octopusakkoord. De tekst wordt de komende dagen in het parlement ingediend. De meerderheid hoopt de steun te krijgen van CVP en VU/ID, die de Octopusakkoorden mee ondertekenden.

Het federaal parket treedt op wanneer het gaat om misdrijven die de staatsveiligheid in het gedrang brengen, misdrijven met kernmateriaal, mensen- en wapensmokkel, schendingen van de mensenrechten en bij terreurdaden. Ook bij grensoverschrijdende misdaad komt het parket in actie.

De procureurs in de verschillende rechtsgebieden blijven bevoegd voor dergelijke misdrijven. Het federale parket treedt pas op wanneer de federale procureur dat nodig acht. Naast het behandelen van dergelijke dossiers controleert het ook de gerechtelijke taken van de federale poot van de nieuwe politiedienst.

Het parket krijgt een vrij grote vorm van autonomie. Het college van procureurs-generaal waakt wel over de kwaliteit van het geleverde werk, maar kan geen instructies geven. Vijfenveertig administratieve werknemers zullen straks de 19 magistraten bijstaan. Het magistratenkorps wordt taalparitair samengesteld. Hoogstwaarschijnlijk wordt de eerste federale procureur een Franstalige. De meerderheid streeft immers naar een taalpariteit met het college van procureurs-generaals. Drie van de vijf procureurs-generaal zijn momenteel Nederlandstalig.