BRUSSEL - Jezuïet Jos Burvenich, bekend als de 'filmpater' en de man die het, destijds vaak controversiële werk van de Zweedse filmregisseur Ingmar Bergman in Vlaanderen introduceerde, is op 18 april in Heverlee overleden. Dat vandaag bekend gemaakt. Burvenich is 87 geworden.
,,Samen met filmcritica Maria Rosseels was hij het die er, na de Tweede Wereldoorlog, binnen de katholieke zuil voor zorgde dat film niet langer 'des duivels' was'', zegt Ronnie Pede, hoofdredacteur van het christelijk geïnspireerde filmblad Film & Televisie . ,,Vanaf de jaren '50 trok hij met zijn 'Filmforums' door Vlaanderen en wist hij tienduizenden jongeren te bezielen en te begeesteren voor het medium en de kunstvorm film''.

In de jaren '60 en '70 gold Burvenich als de filmideoloog van de Vlaamse katholieken. Hij stond in grote bewondering voor de films van de Zweed Ingmar Bergman, niet in het minst omdat die dikwijls 'het zoeken van een ongelovige naar de waarheid' als onderwerp hadden. Toen Bergman in Brussel kwam, had Burvenich een onderhoud gevraagd en van de filmmaker ,,één uur'' gekregen. ,,Dat gesprek heeft zes dagen geduurd'', zei Burvenich later.

Jos Burvenich werkte vervolgens mee aan de scenario's van de Bergman-films Als in een een duistere Spiegel (1961) en Avondmaalgasten (1963). Hij was ook betrokken bij het scenario van Gertrud (1964), de laatste film van Carl Dreyer. Hij schreef het boek Film als Levensexpressie dat in l977 verscheen. Nadat hij in 1978 een hersenbloeding had gekregen, stond Jos Burvenich, wat zijn activiteit rond film betreft, op non-actief.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig