BRUSSEL - Het culturele maandblad 'Nieuw Wereldtijdschrift' (NWT) houdt aan het eind van dit jaar op te bestaan. Dat hebben de hoofdredacteurs Frank Albers en Bernard Dewulf vandaag bekend gemaakt. . De verkoopcijfers en advertentie-inkomsten zijn ontoereikend om het blad in zijn huidige vorm op de markt te houden, zo luidt hun verklaring. De lopende jaargang wordt wel afgemaakt.
In mei 1997 ging het blad al eens ter ziele. Het was in 1984 gesticht door de dichter-schrijver Herman de Coninck en groeide uit tot één van de meest prestigieuze literaire tijdschriften in het Nederlandse taalgebied. De laatste jaargangen onder leiding van De Coninck was het aantal lezers echter sterk geslonken. Na het overlijden van zijn stichter in 1997 geraakte het NWT in financiële moeilijkheden en werd het opgedoekt.

In 1998 werd de hernieuwde versie van het literaire tijdschrift gelanceerd. De hoofdredactie van het blad kwam in handen van Frank Albers en Bernard Dewulf. Uitgevers waren de krant De Morgen, de Nederlandse uitgeverij Atlas en de redactie van het NWT die daartoe een collectieve vennootschap vormden. Benno Barnard, Piet Piryns, Mark Schaevers en Paul de Wispelaere behoorden tot de redactieleden.

Het NWT behandelde naast literatuur ook architectuur, fotografie en beeldende kunst. Er werden columns, politieke artikels reisverhalen en gedichten in gepubliceerd. Voorts werd ook aandacht besteed aan politieke en wetenschappelijke onderwerpen.