BRUSSEL - De CVP is gewonnen voor de invoering van een 'sociale protonkaart'. Daarmee kunnen de werknemers een tijdskrediet opnemen gespreid over de hele loopbaan, in functie van hun gezinssituatie. Dat is één van de voorstellen die kaderen in de 12 uitdagingen die de christen-democraten naar voren schuiven voor het sociaal overleg van het najaar.
Om de combinatie arbeid-gezin te verbeteren moet in bedrijfssectoren een stappenplan worden uitgewerkt op maat van de bedrijven. ,,Een betere combinatie tussen arbeid en gezinsleven komt immers niet spontaan tot stand'', zegt kamerlid Greta D'hondt.

Het sociaal overleg moet zijn volle kansen blijven behouden. De rol van de sociale partners mag niet verengd worden tot ,,behoeder van de loonnorm''. Minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx loopt met haar plan vooruit op het sociaal overleg, zegt de CVP.

De PS-minister stelt teveel lineaire maatregelen voor, luidt de kritiek. ,,We hebben alle vertrouwen in de sociale partners'', stelt CVP-voorzitter Stefaan De Clerck, ,,maar als er geen interprofessioneel akkoord komt, kan de meerderheid onze voorstellen niet langer uit de weg gaan''.