BRUSSEL - De International Road Federation Belgium (IRF-B) vraagt een investering van 250 á 300 miljard frank voor de optimalisering van de weginfrastructuur in Belgie. Die investeringen moeten worden gespreid over 5 jaar. Dat stelde de IRF-B vanmorgen op een persconferentie.

Het is de hoogste tijd om te investeren in ontbrekende delen van het wegennet, de zogenaamde 'missing links', en prioritaire werken, zegt Mark Roegies, secretaris-generaal van IRF-B. Milieuslogans mogen niet worden gebruikt om de investeringen uit te stellen, klinkt het.

De IRF-B stelde de geactualiseerde versie van haar rapport 'Ontbrekende schakels en prioritaire werken 2000. De weg, partner voor economische groei en duurzame mobiliteit' voor. In 1998 had de IRF-B al een lijst met ontbrekende schakels opgesteld en vroeg toen 85 miljard voor de invulling ervan.

Volgens de IRF-B -- die de belangen verdedigt van de sector van de wegenwerken, het wegvervoer en van alle weggebruikers -- genereert het wegvervoer jaarlijks 350 miljard aan fiscale ontvangsten. Dat bedrag komt net overeen met de externe kost -- het betreft hier het prijskaartje voor verkeersongevallen, geluidsoverlast, luchtvervuiling en CO2-uitstoot -- van het wegvervoer, zegt Francis Carnoy van de IRF-B.

Volgens een rapport van de Internationale Vereniging van Spoorwegmaatschappijen (UIC) van april ligt die externe kost voor Belgie echter op 760 miljard frank. Volgens dat rapport is 93 pct hiervan voor rekening van het wegvervoer. De UIC gebruikte het rapport om aan te tonen dat er op Europees niveau meer inspanningen dienen te worden geleverd om het treingebruik aan te moedigen.

Volgens de IRF-B leidt een gebrek aan investeringen in en aanpassingen van de weginfrastructuur net tot een stijging van de verkeersongevallen, verkeerscongestie, luchtvervuiling door het toenemend aantal files en een gebrek aan comfort voor de weggebruikers.