BRUSSEL - Nog voor de start van de uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten uit Midden- en Oost-Europa moeten volgens Guy Verhofstadt ,,lijnen getrokken worden over het einddoel van onze gezamenlijke onderneming die de Europese Unie is''.

De premier zei vanmiddag in een toespraak, die hij in het Egmontpaleis hield voor het European Policy Center, dat hij dit als opdracht ziet voor het Belgische voorzitterschap van de Unie, in het tweede halfjaar van 2001.

De ,,eerste lijnen over het einddoel'' kunnen uitmonden in een verklaring van de 15 lidstaten. Zo'n verklaring dient ,,niet de exacte inhoud, maar wel de richting aan te geven van het einddoel dat we nastreven'' aldus Verhofstadt.

,,Een nieuwe verdragswijziging onmiddellijk na de huidige Intergouvernementele Conferentie is niet realistisch en ik pleit er ook niet voor. Maar een verklaring, waarin het startschot wordt gegeven voor een debat over de sprong die we de uitgebreide Unie willen laten maken, moet wel kunnen. Wanneer dit tot een nieuwe verdragswijziging leidt, weet ik niet, en vind ik op dit ogenblik niet zo relevant. Maar ooit gebeurt dat wel'' zo stelde Verhofstadt.