BRUSSEL - Sporten zal bij de politie voortaan niet meer tellen als gepresteerde diensturen. Dat staat volgens de politievakbond Sypol.be in een ministeriële omzendbrief die op 30 april 2003 is verschenen in het Staatsblad. De politievakbond wijst de omzendbrief af.

,,De omzendbrief werd pas begin juli getoond aan de agenten'', zegt Eddy Lebon, federaal secretaris van Sypol.be. ,,Als de bevoegde overheid binnen de federale of de lokale politie dat zo beslist, zullen sportactiviteiten niet langer als diensturen worden beschouwd. Zelfs als het gaat om sporten die de fysieke conditie onderhouden of verbeteren.'' Lebon heeft het dan met name over het samen joggen, maar ook over deelnames aan tornooien of competities tussen verschillende politiekorpsen. De enige sporten die wel nog als gepresteerde diensturen mogen worden beschouwd, moeten rechtstreeks verband houden met het beroep zelf, zoals bijvoorbeeld schieten, paardrijden of het trainen van politiehonden.

De beslissing om de omzendbrief toe te passen, moet worden genomen door de bevoegde autoriteit. Bij de lokale politie zijn dat de korpschefs, bij de federale politie is dat commissaris-generaal Herman Fransen. ,,Die laatste heeft in een interne nota al laten verstaan dat hij de omzendbrief strikt zal toepassen'', aldus Lebon.

Kortetermijnvisie

De vakbond vindt dat de omzendbrief getuigt van een ,,kortetermijnvisie'', die enkel politieagenten wil recupereren om hun aanwezigheid op straat te versterken. Studies tonen aan dat sporten de stress en het risico op cardio-vasculaire aandoeningen vermindert, onderstreept Sypol.be. De vakbond herinnert er ook aan dat politieagent één van de meest stresserende beroepen is en dat stress één van de belangrijkste oorzaken is van zelfmoord.