ANTWERPEN - De Antwerpse gouverneur Camille Paulus heeft zijn advies over de Antwerpse burgemeesterskandidaat Patrick Janssens (SP.A) overgemaakt aan minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen. Dat gebeurde nadat de gouverneur deze morgen van het parket-generaal een advies ontving over de lopende gerechtelijke onderzoeken waarin Janssens vernoemd werd.
Het advies van Paulus is volgens diens kabinetschef vannamiddag naar Brussel gebracht. De inhoud ervan werd door de kabinetschef niet bekendgemaakt. Als het advies positief is, wordt verwacht dat minister Van Grembergen eerstdaags Janssens zal benoemen. Intussen is ook al het advies over ontslagnemend burgemeester Leona Detiège (SP.A) bij de minister aangekomen.