BRUSSEL - De oppositie reageert negatief op de nieuwe herschikking in de Vlaamse regering. Volgens CD&V loopt de nieuwe ploeg zich enkel warm in aanloop naar de verkiezingen van 2004. De N-VA meent dat de Vlaamse regering een goed betaald interimbureau is geworden. Het Vlaams Blok beschouwt de Vlaamse regering als een duiventil.

Eric Van Rompuy, CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement, stelt vast dat de federale verkiezingen hebben geleid tot een nooit geziene stoelendans, waardoor het Vlaams niveau de speelbal wordt van de strategen in een aantal partijhoofdkwartieren. ,,Het Vlaams Parlement kijkt sinds maanden toe op het ontstane beleidsvacuüm''.

Volgens de CD&V-fractie is de Vlaamse regering een instrument geworden van persoonlijke carrièreplanning en van verkiezingsstrategie. Er treedt een ,,campagneploeg'' in plaats van een beleidsploeg aan, aldus Van Rompuy. Hij meent dat de nieuwe ploeg niet zal bijdragen tot de oplossing van de reële problemen in Vlaanderen en zich enkel warm loopt voor de verkiezingen van 2004.

De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) meent dat de geloofwaardigheid van de Vlaamse regering zoek is en dat er van continuïteit in het beleid geen sprake meer is. De Vlaamse regering is een uitstekend betaald interimbureau geworden, zo verluidt.

Volgens Filip Dewinter, fractievoorzitter van het Vlaams Blok in het Vlaams Parlement, is de Vlaamse regering verworden tot een B-elftal waar ook de invallers vervangen worden. ,,Partijpolitieke belangen en carrièreplanning krijgen bij de VLD voorrang op het algemeen belang en de goede werking van de Vlaamse regering'', aldus Dewinter.