BRUSSEL - De socialistische vakbonden ABVV/FGTB hebben vandaag de regering gezamenlijk opgeroepen dringend maatregelen te nemen om de verwarmingsfactuur te verlichten. Het voorstel kaderde in een uitgebreide eisenbundel die de twee vakbonden de komende maanden samen willen verdedigen.
Om te vermijden dat velen onder ons hun verwarming dit jaar drie keer zo duur betalen als vorig jaar willen ABVV en FGTB dat de overheid de meerontvangsten aan BTW en accijnzen ten gevolge van de stijgende petroleumprijzen herverdeelt onder de bevolking. ,,In totaal gaat het om 10 miljard frank extra-ontvangsten sinds 1999'', zo verklaarde ABVV-voorzitter Luc Cortebeeckx vandaag op een persconferentie.

Die meerontvangsten zouden in toenemende mate moeten terugvloeien naar de zwakkeren in onze maatschappij. Een andere eis is een prijsverlaging voor de eerste 500 liter stookolie, waarvan de kosten zouden worden gedragen door de petroleummaatschappijen. De kosten van deze laatsten voor het aanleggen van verplichte voorraden zouden immers niet meer in de prijs worden opgenomen.

,,Als de regering -- in afwachting van een herziening van de programmawet -- geen gehoor geeft aan onze eisen dan riskeert dit verlies aan koopkracht zwaar door te wegen in de loononderhandelingen'', zo verklaarde Cortebeeckx, die eveneens de werkgevers opriep na te denken over de negatieve gevolgen van de dure olieprijzen voor de bedrijven.

De socialistische vakbonden zijn trouwen ook niet blind voor de stijgende kosten van het woon- en werkverkeer. Hier vragen ABVV en FGTB vooral maatregelen die het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Daarbij denken de vakbonden bijvoorbeeld aan de volledige terugbetaling van de sociale abonnementen (zonder loonplafond) en de fiscale vrijstelling van de werkgeverstussenkomst.