TESSENDERLO -- Bij het bedrijf Pittsburgh Corning in Tessenderlo hebben de 250 arbeiders zich met 72 procent van de stemmen uitgesproken voor de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die directie en vakbonden vorige week bereikten. Dat vernam Belga van vakbondsafgevaardigde Jan Staal van het ABVV.
Hiermee komt een einde aan de sociale onrust die onder de arbeiders was ontstaan omdat de onderhandelingen in het kader van de cao aanvankelijk erg stroef verliepen.

De cao geldt voor een periode van twee jaar en voorziet in een verhoging van de koopkracht van in totaal 6,5 procent. Die verhoging komt gedeeltelijk tegemoet aan de eisen van de vakbonden. Die vroegen aanvankelijk een verhoging van 8 procent. De directie van haar kant wilde slechts een loonsverhoging van in totaal 6 procent toestaan.

Omdat de onderhandelingen over dit punt en over de anciënniteitspremies niet wilden vlotten, legden de 250 arbeiders twee weken geleden nog het werk neer.

In de CAO is ook een verhoging van het bedrag van de maaltijdcheques en zaterdagvergoedingen opgenomen. Ook de bestaande brugpensioenregeling werd verbeterd en de anciënniteitspremies werden verhoogd met één dag extra per vijf jaar dienst.

Bij Pittsburgh Corning werken in totaal 354 mensen. Het bedrijf produceert geluidsisolerende materialen.