BRUSSEL - Nelly Maes, één van de twee Europarlentsleden van de voormalige VU, zal aanwezig zijn op het congres van de Toekomstgroep rond Vlaams minister Bert Anciaux en senator Patrik Vankrunkelsven. Dat heeft Vankrunkelsven vandaag bevestigd.

Nelly Maes zat tijdens de ledenraadpleging over de toekomst van de VU in het kamp Niet Splitsen rond oud-minister Johan Sauwens. Wat er met deze groep zal gebeuren, is niet duidelijk maar het is weinig waarschijnlijk dat hij zal blijven bestaan.

Op dezelfde lijn

Volgens Vankrunkelsven staat Nelly Maes op dezelfde lijn als de Toekomstgroep, maar zijn er nog enkele verschillen inzake de strategie. Maar de senator meent dat die in de komende dagen kunnen worden weggewerkt, zodat hij ervan uitgaat dat Maes op 9 en 10 november zal aanwezig zijn op het congres van de Toekomstgroep.

Patrik Vankrunkelsven wijst er overigens op dat er een aantal leden van de groep Niet Splitsen meewerken aan de congresteksten van de Toekomstgroep. Het gaat daarbij om leden van de tweede lijn. Niet Splitsen had overigens niet zoveel nationale mandatarissen. Naast Sauwens en Maes ging het nog om de Vlaamse parlementsleden Kris Van Dijck, die zich reeds tot de N-VA bekeerd heeft en Etienne Van Vaerenbergh, die als fractieleider wellicht neutraal wil blijven.