BRUSSEL - De coalitiepartners SP en Agalev staan niet te springen voor een nog lagere vennootschapsbelasting dan wat op federaal niveau zal worden afgesproken, zo blijkt.
De SP reageert alvast afwachtend op de blauwe vraag tot verdere lastenverlaging. ,,Eerst afwachten of het wel mogelijk is'', luidt het op het hoofdkwartier van de SP. Hoedanook kan het voor de Vlaamse socialisten niet dat voor de financiering van de extra Vlaamse kortingen de Vlaamse expansiesteun wordt afgeschaft. De Vlaamse minister-president Patrick Dewael liet eerder weten dat uit die pot geld kan gehaald worden.

Expansiesteun

,,Die expansiesteun is nuttig, bijvoorbeeld als stimulans voor jonge Vlaamse bedrijven om met vernieuwende technieken te werken'', klinkt het.

Het geld van die expansiesteun spreiden over alle Vlaamse bedrijven is geen goeie oplossing, vindt de SP. Het geld is overigens onvoldoende en niet onmiddellijk beschikbaar, vermits er nog minstens 2 jaar lopende uitbetalingen moeten gebeuren. Volgens de socialisten hebben Vlaamse bedrijven méér aan investeringen in onderwijs, research en opleiding, dan aan nog lagere lasten.

Agalev

Ludo Sannen, fractieleider van de Vlaamse groenen in het Vlaams Parlement, ergert zich in een interview met de krant De Morgen aan ,,de spiraal van opbod waarin de liberalen zijn beland''. Volgens hem zijn de ,,vrijblijvende'' liberale voorstellen geen antwoord op de inzinking van de conjunctuur.