MONTPELLIER - De Swissair Group is door de handelsrechtbank van Montpellier veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding van 15,2 miljoen euro aan de voormalige Franse dochtermaatschappij Air Littoral voor het niet-nakomen van gemaakte financiële afspraken.

Air Littoral had zijn voormalige aandeelhouder voor de rechtbank gedaagd in april. Swissair Group werd ervan beschuldigd het protocolakkoord van 30 juni 2001 niet te hebben uitgevoerd. Dat akkoord bepaalde onder meer de betaling van een laatste schijf van 15 miljoen euro op een totaalbedrag van 130 miljoen euro. Die 15 miljoen moest betaald zijn op 30 september 2001, maar werd nooit overgemaakt. Daardoor liep de uitvoering van het herstelplan vertraging op.

Volgens de handelsrechter zijn de Swissair Group en afgevaardigd bestuurder Mario Corti verantwoordelijk. Hij beval de voorlopige uitvoering van het vonnis.

Air Littoral, dat zeven maanden geleden werd overgenomen door zakenman Marc Dufour, heeft een moeilijk jaar achter zich. In december verlieten 185 personeelsleden het bedrijf, er vielen geen naakte ontslagen.