KORTRIJK/MEULEBEKE - De rechtbank van koophandel van Kortrijk heeft het Meulebeekse textielbedrijf NV Roger Debruyne/Debrutex failliet verklaard. Gisteren had het bedrijf de boeken neergelegd bij de rechtbank van koophandel van Kortrijk. In het bedrijf werken 55 arbeiders en tien bedienden. Als curatoren zijn Nathalie Beernaert en Philippe Deboute, beiden uit Roeselare, aangesteld.

Het bedrijf, dat werkzaaam is in de textiel- en breigoedsector, had het al langer moeilijk. Volgens de vakbonden was er een grote economische werkloosheid en drong een nieuwe kapitaalinjectie zich op. De aandeelhouders weigerden dit echter en ook de banken hadden de kredietlijnen afgesloten. Een van de grote oorzaken van de neergang van het bedrijf is de grote concurrentie van de productie in de lagelonenlanden.