BRUSSEL - De Senaat heeft het wetsvoorstel dat het huwelijk openstelt voor koppels van hetzelfde geslacht goedgekeurd. Er waren 46 stemmen vóór, 15 tegen en 4 onthoudingen. De tekst moet nu nog naar de Kamer.
Het voorstel is dan wel goedgekeurd, maar dat betekent niet dat iedereen het mee eens is. Volgens Clotilde Nyssens (cdH) verwart het wetsvoorsel discriminatie - ten opzichte van de homoseksuelen - met verscheidenheid . ,,Er kan geen sprake zijn van discriminatie indien er verscheidenheid is'', vond ze. Door het verschil in geslacht weg te gommen, heeft het wetsvoorstel het lef om te raken aan het symbolisch systeem van het huwelijk, aan een fundamenteel richtsnoer van de beschaving, voegde ze er aan toe. Ze was het met Philippe Monfils eens dat deze hervorming niet gerijpt is.

François Roelants du Vivier (MR) zei voor het wetsvoorstel te zullen stemmen omdat het FDF, de geleding van de MR waartoe hij behoort, een resolutie vóór het homohuwelijk heeft aangenomen. Toch stelde hij zich vragen over het feit dat twee types van huwelijk worden gecreëerd, die niet dezelfde draagkracht en effecten hebben, maar wel dezelfde naam dragen.


,,Historisch moment''
Meryem Kaçar (Agalev) sprak van een historisch moment. Met het voorstel wordt het burgerlijk huwelijk mogelijk. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de opvattingen dat het huwelijk voorbehouden is aan de hetero's en dat de afstamming gelieerd is aan het huwelijk zelf. Bovendien wordt een aspect van het regeerakkoord goedgekeurd, namelijk het wegwerken van de discriminaties ten aanzien van de holebi's.

Vincent Van Quickenborne (VLD) wees erop dat België na Nederland het tweede land is waar het homohuwelijk mogelijk wordt. De regeling zal niet alleen diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen die totnogtoe niet mochten trouwen, maar de openstelling van het huwelijk zal een breuk betekenen met een eeuwenoude traditie, meende hij.

Nathalie de T'Serclaes (MR) verzette zich tegen het wetsvoorstel. Voor haar kan het huwelijk van homokoppels, maar mag deze samenlevingsvorm niet dezelfde naam krijgen. Ze was ook van oordeel dat het voorstel een nieuwe discriminatie invoert, aangezien getrouwde homokoppels geen kinderen kunnen krijgen.

Justitieminister Marc Verwilghen wees er aan het eind van het debat op dat het Burgerlijk Wetboek nergens een bepaling bevat die het huwelijk uitsluitend voorbehoudt voor personen van verschillend geslacht. Dat de adoptie door koppels van hetzelfde geslacht uitgesloten werd in het wetsvoorstel heeft volgens de minister te maken met mogelijke problemen van erkenning in het buitenland.

Verwilghen waarschuwde tenslotte dat het van het grootste belang is dat de homokoppels gewezen worden op de mogelijke nadelige gevolgen van hun huwelijk, niet in België, maar in het buitenland.