BRUSSEL - De regering gaat in de komende weken een actieplan opstellen tegen de criminaliteit in landelijke zones rond de grote steden. Dat is nodig omdat er bij de strijd tegen de criminaliteit in de grootsteden een gedeeltelijke verschuiving van de misdaad is vastgesteld.
Premier Verhofstadt toonde zich vandaag verheugd door de recente cijfers die wijzen op een duidelijke daling van de criminaliteit in de grote steden. Dat is volgens hem het gevolg van de uitstekende samenwerking tussen de federale en de lokale politie en van de lokale actieplannen voor Charleroi, Brussel, Gent en Antwerpen.

Verhofstadt waarschuwde voor euforie, vermits de acties in de grote steden geleid hebben tot een gedeeltelijke verschuiving van de criminaliteit naar de landelijke zones rond de grote steden. Daarom gaat hij samen met de ministers van justitie en binnenlandse zaken in de komende weken een actieplan opstellen. Dat zal vanaf november in de betrokken zones worden voorgesteld. Verhofstadt wil ook nu een aantal van deze zones zelf bezoeken, zo kondigde hij aan.