BRUSSEL - De Belgische economie groeide in de maanden april tot eind juni met 0,8 procent op jaarbasis. Dat is minder dan de eerste drie maanden, toen de groei 1,4 procent bedroeg. Er is dus sprake van een groeivertraging, maar niet van een negatieve groei zoals in de buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk.
Op kwartaalbasis daalde de economische groei in België met 0,1 procent. In het eerste kwartaal bedroeg de groei nog 0,2 procent. Dat berekende het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). Het gaat om voorlopige cijfers, midden oktober komt het INR met definitieve cijfers.

Analisten bij Fortis Bank en KBC verwachten dat in het derde en vierde kwartaal de economie van ons land opnieuw zal aantrekken. Ze verwijzen naar het stijgende consumenten- en ondernemersvertrouwen. Dat laatste bereikte in augustus het hoogste niveau in een half jaar.