BRUSSEL -- De minister-president van de Vlaamse regering, Bart Somers (VLD), stoort zich aan het label ,,Wallonie-Bruxelles'' van de Franse gemeenschap. De minister-president van deze gemeenschap, Hervé Hasquin (MR), vreest dat er weer communautair gekibbel op komst is, maar denkt er niet aan het label te veranderen.
Sinds een drietal jaar hanteert de Franse gemeenschap de benaming ,,communauté Wallonie-Bruxelles'' in de plaats van ,,communauté française'' om de verbondenheid van beide regio's te benadrukken.

Minister-president Somers stoort zich aan die benaming en vooral aan de ,,verwarring'' die ze kan teweegbrengen in het buitenland. Dat schreef hij op 25 juli in een brief aan de ministers-presidenten Hasquin, Van Cauwenberghe en Ducarme.

Somers heeft een aantal bezwaren tegen ,,Bruxelles-Wallonie''. De benaming wekt volgens hem de verkeerde indruk dat Brussel en het Waals gewest een territoriale eenheid vormen, dat Brussel bovendien een eentalig gewest zou zijn en tenslotte dat Vlaanderen geen bevoegdheid zou hebben in Brussel, terwijl er volgens Somers ,,een onlosmakelijke institutionele band tussen Vlaanderen en Brussel'' bestaat en Brussel de hoofdstad is van Vlaanderen.

Ondanks zijn kritiek is Somers ervan overtuigd dat hij en zijn Franstalige ambtgenoot ,,in een geest van openheid en goed nabuurschap tot een oplossing kunnen komen''. Hij vraagt aan Hasquin om ,,rekening te willen houden'' met zijn opmerkingen.

Hasquin concludeert uit de opmerkingen van Somers dat er weer meer ,,communautaire strubbelingen'' op komst zijn, te meer omdat deze brief zijn enige contact tot dusver is met zijn nog niet zo lang geleden aangestelde Vlaamse collega, zo merkte hij vanmorgen op radiozender Bel-RTL op. ,,Ik denk dat er belangrijkere debatten zijn dan dit'', zei Hasquin, verwijzend naar de discussie over de financiering van de federale en gewestelijke overheden die er in het najaar aankomt. Hoe dan ook denkt de minister-president er niet aan om de naam ,,Wallonie-Bruxelles'' af te schaffen.