BRUSSEL - De Vlaamse regering gaat volgend jaar grote aandacht schenken aan de sociaal-economische thema's om de concurrentiepositie van Vlaanderen te versterken, de ondernemingen zuurstof te geven en jobs te creëren. Een verdere verlaging van de lasten, een verbetering van de mobiliteit en infrastructuur en het aanmoedigen van de creativiteit en innovatiekracht van mensen en bedrijven zijn de drie pijlers. Dat zei minister-president Bart Somers (VLD) in het Vlaams Parlement.
In zijn Septemberverklaring schetste Somers de belangrijkste krachtlijnen van de begroting 2004 en meteen de grote beleidslijnen voor het nieuwe politieke jaar. Tijdens het laatste jaar van de ambtstermijn zal de Vlaamse regering zich vooral richten op de sociaal-economische uitdagingen.


Lastenverlaging
Bij de opmaak van de begroting 2004 trok ze daarom 175 miljoen euro uit voor nieuwe initiatieven. Zo wordt volgend jaar voor de bedrijven het gewestelijk aandeel van de onroerende voorheffing afgeschaft. Dat kost 50 miljoen euro. Er komt ook een administratieve lastenverlaging, met de integratie van de bouw- en de milieuvergunning. Voor 100.000 KMO's wordt de milieuvergunning zelfs afgeschaft.


Mobiliteit
Mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur is het tweede grote beleidsspoor voor volgend jaar, met onder meer de verdere afwerking van het Antwerpse Deurganckdok, het masterplan voor de mobiliteit in Antwerpen, de start van de werken aan de Liefkenshoekspoortunnel in de Scheldestad en het vrijmaken van 175 miljoen euro voor het wegwerken van gevaarlijke punten op de wegen enerzijds en de aanleg van fietspaden anderzijds.


Creativiteit en ondernemingszin
Somers zet ook hoog in op de creativiteit en wil dat Vlaanderen terzake tot de kop van het peloton gaat behoren. Vlaanderen moet één van de tien meest innoverende Europese regio's met hoge levenskwaliteit worden. ,,Als we het zelf willen blijven doen, moeten we het beter doen. Door onze eigen markt te creëren, niches te zoeken'', aldus de minister-president.

Creativiteit wordt volgens hem dé factor die nieuwe rijkdom zal creëren. Wat in Vlaanderen gemaakt wordt, moet het verschil maken, aldus Somers. Daarom moet het aantal startende ondernemingen in Vlaanderen omhoog.

Om de ondernemingszin aan te scherpen, wil de Vlaamse regering via het Arkimedesfonds de beschikbaarheid van risicokapitaal verhogen, de export bevorderen en meer buitenlandse investeringen aantrekken. Zo zullen de inspanningen voor buitenlandse handel en buitenlandse investeringen worden geïntegreerd in het Flanders Investment and Trade (FIT), in nauwe samenwerking met de privésector.

Daarnaast zullen er volgend jaar 1.000 hectare extra bedrijventerreinen bouwrijp gemaakt worden, wordt de jaarlijkse extra inspanning voor onderzoek en ontwikkeling opgetrokken van 60 miljoen naar 90 miljoen euro en zullen bedrijven en wetenschappelijk onderzoek ondersteund worden op het vlak van nieuwe milieutechnologie en alternatieve energie. In het najaar organiseert de Vlaamse regering met de Vlaamse sociale partners een ondernemerschapsconferentie.