BRUSSEL -- Een aantal hoge magistraten hebben vandaag in de senaatscommissie justitie hun kritiek herhaald op het wetsvoorstel dat het federaal parket opricht. Ze deden dat tijdens een hoorzitting die werd bijgewoond door prinses Astrid. De magistraten deden ook hun beklag over de gerechtelijke achterstand.

Zowel zittende als staande magistraten, onder wie de eerste voorzitters van het Hof van Cassatie, uitten in de commissie hun vrees over de oprichting van het federaal parket. Dat zou mogelijkerwijs de autonomie van de magistraten kunnen aantasten, luidde het. Het wetsvoorstel werd vorige week door de Kamer goedgekeurd. Ook de Senaat moet zich echter nog buigen over de tekst.

Het onderwerp verschoof echter al snel naar de gerechtelijke achterstand, vooral bij het Brusselse Hof van Beroep. De magistraten riepen de wetgevende macht op geen al te algemene maatregelen te treffen, maar rekening te houden met de toestand op het terrein.

De eerste voorzitster van het Brusselse Hof van Beroep Jacqueline Closset-Coppin drong er bij justitieminister Marc Verwilghen op aan de magistraten niet te overladen met administratieve taken. Ze betreurde ook dat de aanvullende kamers die de minister heeft voorzien slechts één jaar zullen functioneren.