TONGEREN - Het overlijden van het meisje uit Kinrooi dat gisteren een voedselvergiftiging opliep, is toe te schrijven aan een hersenoedeem door een acuut leverfalen en door de aantasting van andere organen door toxische stoffen.
De temperatuur in de koelkast van het gezin uit Kinrooi was met 14 graden Celsius te hoog om voedsel goed te kunnen bewaren. Veertien graden is een goede temperatuur voor de ontwikkeling van bacteriën, zoals streptokokken. Deze bacteriën kunnen op hun beurt toxische stoffen aanmaken, wat in dit geval gebeurd is.

De ontwikkelde toxische stoffen moeten vooral voor de lever van het meisje agressief zijn geweest. De juiste aard van de bacteriën en van de toxische stoffen zal door een deskundige uitgebreid worden onderzocht.