BRUSSEL -- ,,Wij willen niet dat er een alternatieve meerderheid komt over het migrantenstemrecht, net zoals de PS niet wil weten van een alternatieve meerderheid over de spijtoptantenregeling''. Dat ,,dreigement'' wierp Jeannine Leduc, VLD-senaatsfractieleidster, de Franstaligen toe in de wandelgangen van de Senaat.
Tijdens de voortzetting van de algemene bespreking van het wetsvoorstel over het migrantenstemrecht in de Senaatscommissie binnenlandse zaken bleven 5 van de 6 meerderheidspartijen bij hun voornemen om een wet in die zin te stemmen.

Leduc merkte op dat de spijtoptantenregeling, net als het migrantenstemrecht, niet in het regeerakkoord gaat. Ze heeft de fractievoorzitters in de Senaat duidelijk gemaakt dat de VLD niet wil dat het tot een stemming over het migrantenstemrecht komt. Gebeurt dit wel, dan legt ze ook de regeling voor de spijtoptanten op tafel. ,,Ik heb gehoord dat de voorzitter van de PS mijn boodschap begrepen heeft'', zo zei ze cryptisch. Alle Franstalige partijen zijn pro het migrantenstemrecht. ,,Ik vraag wat loyauteit. Laat men het niet tot een stemming komen, dan zullen we het sommige Franstalige partijen niet moeilijk maken en geen alternatieve meerderheid vormen voor de wet op de spijtoptanten'', beloofde Leduc. En als het toch tot een stemming komt? ,,Ik ben er zeker van dat dat niet gebeurt'', wist ze.

In de Senaatscommissie traden Leduc en VLD-er Paul Wille de redenering van hun partijvoorzitter bij: een grote meerderheid van de Vlamingen wil niet van het migrantenstemrecht weten.


Moureaux
PS-senator Philippe Moureaux (PS) liet in de commissie alvast niet blijken dat hij uit het lood geslagen was door de verklaringen van De Gucht. ,,Met die bedreigingen moeten we geen rekening houden. We zijn geen lammetjes die onze mening van de ene op de andere dag moeten veranderen'', klonk het. ,,De tijd is rijp om een meerderheid achter het migrantenstemrecht te scharen''.


Tobback
,,Er mogen nog 5 regeringen op rij vallen, wij gaan dit stemmen'', liet SP.A-senator Louis Tobback aan het adres van De Gucht weten.,,Niemand heeft het recht om in naam van ''de,, Vlamingen te spreken'', aldus Tobback, die vond dat VLD-voorzitter De Gucht er ,,merkwaardige'' redeneringen op na hield. ,,Waarom zou iemand die hier al 3 of 5 jaar woont, geen stemrecht krijgen en een student die al 5 maanden in een stad woont wèl?'', vroeg hij zich af. ,,Waarom wil 1 partij haar standpunt door de strot van de meerderheid van het parlement duwen?'' De SP.A-senator zei wel te hopen dat het debat niet zou worden gerokken. ,,De democratische partijen hebben er alle belang bij dat deze discussie niet te lang op het voorplan wordt gehouden''.


Lozie
Net als zijn socialistische collega, merkte Agalev-senator Frans Lozie op dat de grondwet een discussie over het migrantenstemrecht vandaag, in tegenstelling tot vroeger, mogelijk maakt. ,,Buitenlandse ervaringen hebben ons gerustgesteld. Er is geen enkele reden om het migrantenstemrecht niet goed te keuren'', klonk het. En dat gebeurt liever nu, dan over 10 jaar. ,,De bange blanke man zal immers steeds moeilijker te overtuigen zijn van het feit dat dit een democratische stap vooruit is'', aldus Lozie. ,,De trend van xenofobie en angst voor mensen die niet tot onze cultuur behoren, zal niet onmiddellijk keren'', voorspelde hij.


Monfils
Ook de PRL liet bij monde van Philippe Monfils weten resoluut achter het voorstel te staan. Volgens hem zijn de angsten voor dit voorstel grotendeels ongegrond. ,,Het is een democratisch recht en een element van integratie'', klonk het.


Christen-democraten
De Franstalige en Vlaamse christen-democraten blijven verdeeld over het migrantenstemrecht. Georges Dallemagne (PSC) vond het ,,niet opportuun in een moderne staat'' dat bepaalde burgers niet van bepaalde rechten kunnen genieten. Mia De Schamphelaere (CD&V), die de ,,platte politieke polarisatie'' van de voorbije dagen hekelde, herhaalde dat haar partij erbij blijft dat het stemrecht via de naturalisatie moet gebeuren.